35 بازدید

170108 Lose Control’s record in Gaon Chart

با فروش 274,238 نسخه ای Lose Control در Gaon, لی تبدیل شد به هنرمند سولو، با بیشترین آمار فروش آلبوم در تاریخ چارت Gaon :heart:

Print Friendly, PDF & Email


4 دیدگاه

  1. :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
    :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9: :jhsdhuf9:
    بهترازاین بلدنبودم ابراز خوشحالی کنم.عاقاتبریککککککککککککککککککککککک به خودمون و شین شین گلم

  2. یوهوووووووووووووووووووووووووووووووووو :zardak2 (11): :zardak2 (11):
    :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *