144 بازدید

161130 Yixing Studio: “Impressive, Xback! #ZhangYixingLosecontrol Xiami music exclusive digital album sales exceeded 1 million copies!”

آپدیت استدیو ییشینگ : Xback های (اسمی که خوده ییشینگ برای شینگمی ها گذاشته) شگفت انگیز!
آلبوم Lose Control جانگ ییشینگ، منحصر به فروش آلبوم دیجیتال شیامی موزیک تا 1میلیون نسخه افزایش یافت.

:zardak (6):

Print Friendly, PDF & Email
#ZhangYixingLosecontrol Xiami music exclusive digital album sales exceeded 1 million copies!”">


3 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *