44 بازدید

161130 Xiami Music Weibo Update: as of 14:40:10, Zhang Yixing Lose Control exceeded 1 million digital sales!

:zardak2 (33):

آپدیت ویبوی شیامی موزیک: تا ساعت 14:40:10، فروش دیجیتال آلبوم جانگ ییشینگ “Lose Control” تا 1میلیون نسخه رسید.

:zardak (6):

آپدیت ویبوی شیامی موزیک: تا ساعت 14:40:10، فروش دیجیتال آلبوم جانگ ییشینگ “Lose Control” تا 1میلیون نسخه رسید! شیامی موزیک داره خط1 متروی پکن قطار جانگ ییشینگ رو افتتاح میکنه! تو افتخار کوچیک چانگشا هستی؟ Xbackهایی که پشت ییشینگ ایستادن، کسایی که از رویاهای موسیقی او با عملهاشون (احتمال منظور خرید آلبومه) حمایت کردند. شما چه انتظاری از این قطار جانگ ییشینگ دارید؟ خیلی زود، شما دوستان دانش آموز پکن وقتی دارید توی مترو له می شید با چهره ی معلم جانگ روبرو خواهید شد. بیایید از جدیدترین آلبوم جانگ ییشینگ در سراسر دنیا حمایت کنیم.

ادامه

Print Friendly, PDF & Email


4 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *