64 بازدید

161128 Lose Control is #1 for the 5th week on V-chart mainland with a perfect score & broke 3 YinYueTai records 👏

:zardak2 (33):

Lose controlرتبه یک ،برای پنجمین هفته در v_chart رو با امتیاز عالی داره و سه رکورد yinyuetai رو شکسته.

:zardak (6): :scratch:

ادامه

:zardak2 (33):

Print Friendly, PDF & Email
#1 for the 5th week on V-chart mainland with a perfect score & broke 3 YinYueTai records 👏">


3 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *