34 بازدید

161126 Inside the venue for #EXOrDIUMinTaipei

بیرون و داخل سالن کنسرت

Print Friendly, PDF & Email


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *