22 بازدید

161110 Lay weibo updateلی پست ویبوی Patty Hou رو ریپست کرد:

“نگران نباش خواهر , زیاد به دل نگیر, وقتی فرصت رفتن به تایوان پیش اومد, منم ببر برنج و خوک گرم بخورم.”
پست patty Hou این بود:
“واقعا نباید چنین اشتباهی میکردم, جدا از جانگ ییشینگ عذرخواهی میکنم. ممنونم بهت برنخورد و همچنین بهم دلداری دادی. صادقانه گرماتو تقدیر میکنم ,جانگ ییشینگ, تو واقعا فوق العاده ای !”
(این خانم تو جشن Double 11 موقع معرفی لی برای اجرای ترانه ی “I’m Lay”, اسم ترانه رو اشتباه گفته بود.)

Print Friendly, PDF & Email


One Response

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *