10 بازدید

161102 Korea Me2day Weibo update: (OSEN News) Zhang Yixing’s solo album shows a remarkable market appeal.

آپدیت ویبوی Me2day: آلبوم سولوی جانگ ییشینگ توجه زیادی را در بازار به خود جلب کرده است.

Print Friendly, PDF & Email


One Response

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *