26 بازدید

161101 The Mystic Nine Weibo Update: The Flowers Bloom in February reached 50 million views in 10 days!

آپدیت ویبوی Old Nine Gates
فیلم The Flowers Bloom in February در عرض ده روز به 50 میلیون بازدید رسید. :heart: 

Print Friendly, PDF & Email


3 Responses

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *