20 بازدید

韩流音悦Tai weibo update with #CBX

آپ ویبوی韩流音悦Tai با شیوچن/بکهیون ^^

بک رو به شیوچن نباید چسبوند ، چون عاغاشون نارحت میشه ^^

Print Friendly, PDF & Email


One Response

  1. من فدای اقاشون بشم اقاشون که ام وی لی رو دید نزذیک بود سکته بزنه از ذوق زیاد میزد رو میز اصن یه وضعی خخخ نه اون کایا کایا کردنش نه اون کیونگسویا کیونگسویا کردنش نه این لی هیونگ لی هیونگ کردنش خخخ
    کلا امسال ارمان های چانبک به باد رفت عررررر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *